Landmeetkundigbureau

 • Opmeten en afpalen van gronden en gebouwen.


  Deze opmetingen worden door ons kantoor uitgevoerd met de grootste zorg. Bij grensgeschillen worden alle noodzakelijke opzoekingen bij notarissen, registratie, kadaster e.a. uitgevoerd en wordt de grenslijn tegensprekelijk vastgelegd. Ook worden de eventuele erfdienstbaarheden in plan gebracht. Een proces-verbaal van opmeting en afpaling wordt opgemaakt en na prekadastratie kan dit plan aan de notariële akte gehecht worden.

  Ons kantoor voert opmetingen uit:

  - Voor aan- verkoop
  - Voor splitsing
  - Voor grensbepaling
  - Voor architecten
  - Voor opmaak afbakeningsplan basisakte
  - Voor prekadastratie


 • Opmaken dossier voor aanvraag omgevingsvergunning – verkavelingsaanvraag – stedenbouwkundig attest.

  U kan een beroep doen op ons landmeetkundig bureau voor het bekomen van een omgevingsvergunning inzake verkaveling van Uw eigendom. 

  Wij doen de nodige opmetingen om zo een dossier tot aanvraag van verkaveling op te maken en dit digitaal in te dienen bij de stad of gemeente. 

  Na het bekomen van de omgevingsvergunning gaan wij over tot het afpalen van de verschillende kavels en vragen wij de prekadastratie aan. Daarna kunnen de gronden als bouwgrond verkocht worden.


 • Opmaken van dossier voor verdeling mede-eigendom.

  Als landmeetkundig bureau worden wij vaak aangesteld om het dossier samen te stellen inzake opmaak basisakte.

  Na opmeting van het op te splitsen gebouw en de verschillende gebouwdelen of op basis van de architectuurplannen  wordt een gemotiveerd verslag bijhorend een basisakte opgemaakt om zo het aandeel in de gemeenschappelijke delen aan ieder privatief deel toe te kennen.

  Op die wijze wordt het aandeel in duizendsten bepaald. 

  Wij vragen de prekadastratie aan bij de diensten AAPD (algemene administratie voor patrimoniumdocumentatie – voorheen kadaster). Dit verkregen referentienummer of precadnummer kan daarna in de notariële akte opgenomen.


 • Hoogtemeting en quadrillering.

  Wij maken met de meest moderne apparatuur een gedetailleerde hoogtemeting op van het terrein en brengen dit op plan in een ruitennet of quadrillering en eventuele hoogtelijnen afhankelijk van de opdracht.

 • Voor alle vragen inzake landmeten kan U ons rechtstreeks contacteren via topo@guymichiels.be of via info@landmeetkantoorlanin.com

 • Gerechtsdeskundige voor diverse Rechtbanken.

  Ons bureau  wordt regelmatig aangesteld door verschillende Rechtbanken  (Vredegerecht, Rechtbank van Eerste Aanleg, Hof van Beroep, Handelsrechtbank enz) als gerechtsdeskundige met nummer  EXP6545577 en dit zowel als beëdigd landmeter-expert inzake grensbepalingen als voor waardebepalingen van onroerend goed.

Landmeetkundigbureau

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x