Schattingsbureau en vastgoedadvies

  • Schatting van onroerende goederen - waardebepalingen en vastgoedadvies.

De schatting of waardebepaling van een onroerend goed wordt opgemaakt op basis van de belangrijkste schattingsmethoden zoals de analytische methode, de rentabiliteitsmethode en de vergelijkende methode.  Aan elk van deze methoden wordt naargelang de aard van het eigendom een gewicht toegekend om zo de eindwaarde te bepalen.

Schattingen inzake aangifte van nalatenschap worden opgemaakt volgens het kwaliteitscharter Vlabel (Vlaamse belastingsdienst).

Ons kantoor voert schattingen uit:

Van:

- Gronden en woonhuizen
- Handels- en opbrengsteigendommen
- Industriƫle- kmo- en kantoorgebouwenBij:

- Aan- en verkoop
- Nalatenschap, verdeling en vereffening
- Inbreng in vennootschappen
- Verkrijgen van hypothecaire leningen
- Huurwaardebepalingen
- Opmaak verslag bij basisakte
- Bepalen van quotiteiten in mede-eigendom en prekadastratie


  • Gerechtsdeskundige voor diverse Rechtbanken.

Ons bureau  wordt regelmatig aangesteld door verschillende Rechtbanken  (Vredegerecht, Rechtbank van Eerste Aanleg, Hof van Beroep, Handelsrechtbank enz) als gerechtsdeskundige met nummer  EXP6545577 en dit zowel als beĆ«digd landmeter-expert inzake grensbepalingen als voor waardebepalingen van onroerend goed.

  • Plaatsbeschrijvingen

Ons kantoor is reeds jaren vertrouwd met het opmaken van plaatsbeschrijvingen bij:

  • In en uitreden van huurders.
  • Openbaar domein.
  • Aanvang van de werken.
  • Aanpalende eigendommen voor ABR-verzekeringen.
  • In het kader van gerechtelijke procedures.

Ook voor plaatsbeschrijvingen van grotere projecten met verschillende units.

  • Opmaken van energieprestatiecertificaten (EPC).

Het EPC of energieprestatiecertificaat wordt opgesteld na plaatsbezoek van een erkend energiedeskundige type A . Het EPC wordt opgesteld volgens de voorschriften opgelegd door het VEA (Vlaams Energie Agentschap)

Bij:

- Verkoop en verhuur van woongebouwen (woningen, appartementen, studio's...)
- Gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
- Handelsruimten en kantoren


  • Opmaken van asbestinventarissen.

Een asbestinventaris wordt opgesteld na plaatsbezoek en volgens voorschriften OVAM (openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij)

 Van:     - Woon en handelshuizen

Contacteer ons

Schattingsbureau en vastgoedadvies

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x